AUTORYZOWANY SERWIS

Serwis

Firma In-termika s.c. prowadzi stały nadzór i serwis kotłowni do 1MW. Specjalizujemy się w doborze i wykonawstwie ogrzewania elektrycznego: podłogowego, rynien, podjazdów, rurociągów, itp.

ZAKRES KONSERWACJI BIEŻĄCEJ (COMIESIĘCZNEJ):

 • Pomieszczenie kotłowni
  • Kontrola stanu pomieszczenia.
  • Kontrola szczelności instalacji gazowej.
  • Kontrola wentylacji nawiewnej i wywiewnej.
  • Kontrola szczelności instalacji odprowadzania spalin,
  • Kontrola sprawności instalacji kanalizacyjnej,
 • Kocioł
  • Kontrola kotła w czasie pracy
  • Wyłączenie i włączenie kotła związane z prowadzeniem przeglądów.
  • Kontrola szczelności instalacji wodnej kotła.
  • Kontrola stanu palnika i wymiennika,
  • Kontrola stanu zaworu bezpieczeństwa.
  • Kontrola stanu naczynia wzbiorczego kotła.
 • Pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody
  • Kontrola zasobnika w czasie pracy.
  • Wyłączenie i włączenie zasobnika związane z prowadzeniem przeglądu.
  • Kontrola wskazań urządzeń kontrolno- pamiarowych.
  • Kontrola stanu naczynia wzbiorczego zasobnika.
  • Kontrola stanu zaworu bezpieczeństwa.
 • Stacja uzdatniania wody
  • Kontrola urządzenia w czasie pracy.
 • Instalacja technologiczna kotłowni
  • Kontrola i regulacja parametrów pracy kotłowni.
  • Kontrola stanu szczelności instalacji technologicznych kotłowni.
  • Kontrola poprawności pracy pomp.
  • Kontrola stanu armatury,
  • Kontrola stanu naczynia wzbiorczego c.o.
  • Uzupełnianie instalacji c.o. wodą uzdatnioną
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa
  • Kontrola i korekta nastaw regulatorów,
  • Kontrola prawidłowości wskazań.
 • Instalacja elektryczna
  • Kontrola prawidłowej pracy instalacji elektrycznej
  • Sprawdzenie stanu zabezpieczenia kotłowni przed dostępem osób nieuprawnionych

ZAKRES KONSERWACJI OKRESOWEJ (RAZ W ROKU PO SEZONIE GRZEWCZYM):

 • Pomieszczenie kotłowni.
  • Kontrola stanu technicznego pomieszczenia
  • Kontrola stanu instalacji gazowej
  • Kontrola instalacji nawiewnej i wywiewnej
  • Kontrola szczelności instalacji odprowadzania spalin
  • Kontrola sprawności instalacji kanalizacyjnej
 • Kocioł gazowy.
  • Wyłączenie i włączenie kotła związane z prowadzeniem prac konserwacyjnych.
  • Demontaż elementów obudowy kotła.
  • Demontaż, kontrola stanu i czyszczenie zespołu palnika.
  • Kontrola stanu i czyszczenie wymiennika kotła.
  • Montaż zdemontowanych elementów urządzenia.
  • Kontrola szczelności instalacji wodnej kotła.
  • Kontrola szczelności instalacji gazowej.
  • Kontrola szczelności instalacji odprowadzania spalin.
  • Kontrola działania czujnika przegrzewu kotła.
  • Kontrola działania zabezpieczenia przeciw wypływowego gazu.
  • Kontrola działania czujnika ciągu kominowego.
  • Kontrola zaworu bezpieczeństwa.
  • Kontrola naczynia wzbiorczego kotła.
 • Pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody.
  • Wyłączenie i włączenie zasobnika związane z prowadzeniem prac konserwacyjnych.
  • Sprawdzenie urządzeń kontrolno- pomiarowych.
  • Kontrola stanu anody magnezowej.
  • Kontrola naczynia wzbiorczego zasobnika.
  • Kontrola zaworu bezpieczeństwa.
 • Stacja uzdatnia wody.
  • Kontrola jakości wody uzupełniającej.
 • Instalacja technologiczna kotłowni.
  • Kontrola i regulacja parametrów pracy kotłowni.
  • Kontrola szczelności instalacji technologicznych kotłowni.
  • Przegląd i czyszczenie siatek odmulaczy filtrów.
  • Przegląd i konserwacja pomp.
  • Przegląd i konserwacja armatury.
  • Kontrola stanu i parametrów pracy naczynia wzbiorczego co..
  • Uzupełnianie instalacji c.o. wodą uzdatnioną.
 • Aparatura kontrolno pomiarowa.
  • Wyłączenie i włączenie w związku z prowadzeniem prac konserwacyjnych.
  • Kontrola stanu i czyszczenie tablic sterowniczych kotłów.
  • Regulacja nastaw regulatorów.
  • Kontrola prawidłowości wskazań.
 • Instalacja elektryczna.
  • Wyłączenie i włączenie instalacji związanej z prowadzeniem prac konserwacyjnych.
  • Kontrola stanu i czyszczenie tablic i rozdzielnic.
  • Kontrola zasilania elektrycznego tablic i rozdzielnic.
  • Kontrola zasilania elektrycznego kotła, pomp i innych urządzeń.

Oferujemy bezpłatną wycenę i pomoc przy doborze urządzeń.

Jesteśmy autoryzowanym serwisem Brötje, Buderus, Riello i Viessmann. Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Copyright © 2024 in-termika
email: info@in-termika.pl tel: 81 533 60 20